Maak een afspraak

Behandelingen

Algemene kinesitherapie

Kinesitherapie betekent: geneeswijze (therapie) door bewegen (kine). De kinesitherapeut gaat handelen op basis van wetenschappelijk gefundeerde studies. Dit handelen wordt  sterk toegespitst op de hulpvraag en het prognostisch gezondheidsprofiel van de patiënt.

Kinesitherapie draagt zijn steentje bij tot de volksgezondheid (preventie en behandeling) en verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt, zowel wat acute als chronische klachten betreft. Belangrijk hierbij is dat er niet alleen symptomatisch wordt gewerkt, maar vooral gezocht wordt naar de oorzaak van het probleem.

Een goede bevraging van de patiënt aangaande het probleem (anamnese) is hierbij de leidraad. Op basis hiervan wordt een behandel- en preventieplan opgesteld. Dit wordt met de patiënt besproken en telkens opnieuw geëvalueerd gedurende het proces. Belangrijk in heel dit proces is een goede samenwerking tussen patiënt en therapeut om zo het maximum haalbare einddoel te behalen.

Revalidatie

Deze medische term verwijst voornamelijk naar 'herstel' of 'het weer valide worden' na een ongeval, operatie of ziekte. Het is een leerproces dat zich hoofdzakelijk richt op activiteiten en handelingen die nuttig en betekenisvol zijn voor het dagelijks leven. Afhankelijk van de nog aanwezige capaciteiten wordt ook volledige of gedeeltelijke terugkeer naar beroep, sport en hobby als een der hoofddoelen vooropgesteld.

Manuele therapie

Manuele therapie is een bijzondere beroepsbekwaamheid. Het is een lichamelijke therapie die gericht is op het verbeteren van houdingen en bewegingen van de persoon en het verbeteren van het functioneren van het gewricht. Deze behandelmethode is gericht op klachten van het "bewegingsapparaat".

De manueel therapeut behoudt een holistisch beeld. Dit wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met mogelijke verbanden tussen verschillende regio's en lichaamsstelsels. Zo kan rugpijn bijvoorbeeld zijn origine vinden in een bekkenblokkage die ontstaan is na het omzwikken van de enkel.

Afhankelijk van het doel maakt de therapeut gebruik van volgende technieken:

Triggerpointtherapie

Triggerpointtherapie is een onderdeel van myofasciale therapie. Deze behandelt pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van een of meer spieren en/of overbelasting ervan.

Een triggerpoint is een verkramping van de spier op microniveau. Een lokale gevoeligheid, gerefereerde pijn en/of een lokale twitch zijn hier kenmerken van. Hierbij wordt het probleem zowel symptomatisch als oorzakelijk aangepakt.